COVID-19 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Nasze działania związane z pandemią COVID -19

Postępujemy zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych oraz posiadamy niezbędną wiedzę, by zadbać o bezpieczeństwo Gości (zgodnie z zaleceniami GIS dla branży hotelarskiej).

Zabezpieczenie części wspólnej:

  • Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny dla Gości przy wejściu na teren obiektu.

Zabezpieczenie w apartamencie:

  • Dozownik z płynem do dezynfekcji rąk dostępny dla gości, wraz z instrukcjami dot. mycia rąk i prawidłowej dezynfekcji rąk.
  • Wyższe wymogi serwisowe w zakresie dezynfekowania powierzchni dotykowych - klamek, włączników światła, uchwytów ,poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów, miejsc często dotykanych –tj. piloty.
  • Specjalistyczna dezynfekcja apartamentu przez odpowiedni sprzęt firmy Kärcher - gorącą parą.
  • Gruntowne wietrzenie pomieszczeń w trakcie serwisowania apartamentów.
  • Pościel i ręczniki wysokiej jakości  oraz korzystanie z usług profesjonalnej pralni.
  • Korzystanie z maseczek ochrony twarzy dla obsługi Gości oraz odpowiednie zabezpieczenie personelu sprzątającego.
  • Informatory numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.